Menu chính

Đăng nhập

Chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính kế toán

Thứ tư - 15/05/2013 04:10
Chức năng, nhiệm vụ phòng Tài chính Kế toán
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
 
1. Chức năng:
    Phòng Tài chính - Kế toán là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu tổ chức quản lý công tác Tài chính - Kế toán của nhà Trường theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ:
            2.1. Các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật áp dụng cho đơn vị sự nghiệp
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Trường, các nguồn thu từ học phí, lệ phí, nguồn ngân sách cấp và các nguồn thu khác để lập dự toán thu chi hàng quý, năm theo quy định. Chủ động cân đối giữa các nguồn thu và nhu cầu chi để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ các hoạt động của Trường.
- Thu và quản lý các nguồn thu; thanh toán các khoản chi theo quy định; kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán Thu - Chi, tình hình thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước cũng như của Trường nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Trường theo đúng quy định, đúng mục đích và có hiệu quả.  
- Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc theo quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
- Phân tích thông tin, số liệu kế toán nhằm tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Trường. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo chế độ quy định.
- Lập và nộp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo thống kê khác theo đúng quy định của Nhà nước.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quản lý, sử dụng nguồn hình thành tài sản tài sản, vật tư, trang thiết bị của toàn trường. Tham gia kiểm kê; kiểm tra định kỳ hay bất thường tài sản cố định theo yêu cầu quản lý. Theo dõi việc sửa chữa, nâng cấp đổi mới tài sản cố định, giá trị hao mòn tài sản cố định, phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định       
- Tổ chức triển khai, phổ biến, xây dựng các quy chế, quy định và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách tài chính theo quy định của Nhà nước.
- Chủ trì hoặc phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu
2.2. Các nhiệm vụ khác
- Chủ trì và phối hợp xây dựng, điều chỉnh sửa (nếu có), tổ chức giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý đề tài, hợp đồng kinh tế, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác của Trường trong các lĩnh vực có liên quan.
- Hướng dẫn các đơn vị trong Trường làm hồ sơ chứng từ quyết toán đề tài, dự án, hợp đồng kinh tế theo đúng những quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ trong hoạt động kế toán, tài chính.
- Tổ chức thực hiện việc kiểm kê, tính hao mòn tài sản thiết bị được giao, thiết bị tự mua sắm và lập báo cáo theo quy định; Tư vấn cho Viện trưởng quyết định giao tài sản cho đơn vị sử dụng hoặc điều chuyển thiết bị giữa các đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân trong đơn vị.
- Lưu trữ các hồ sơ văn bản liên quan đến công tác tài chính theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Hiệu trưởng giao.
 
Phòng Tài chính - Kế toán
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
Điện thoại: 0220-3786476, Fax: 0220-3786878

Xem bản: Desktop | Mobile
ga gối,đệm giá rẻ,chăn ga gối giá rẻ,nệm giá rẻ,chăn ga gối,chăn ga gối tại hà nội,ga gối tại hà nội,ga gối đẹp,ga gối hàn quốc,ga gối đẹp tại hà nội,ga gối đẹp tại hồ chí minh,mua ga gối tại hà nội,mua ga gối tại hồ chí minh,chăn ga gối cao cấp,chăn ga gối nhập khẩu,gối ôm,ga đệm giá rẻ