Menu chính

Đăng nhập

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHU VƯỜN HSSV

Thứ ba - 26/03/2013 00:18
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHU VƯỜN HSSV

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHU VƯỜN HSSV

Thực hiện Kế hoạch ngày 24/12/2012 của BCH Hội sinh viên về các hoạt động chào mừng ngày Truyền thống HSSV và lập thành tích hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trương. Hội sinh viên trường đã hoàn thành Công trình vườn cây HSSV, nay báo cáo như sau:
HỘI SINH VIÊN TỈNH HẢI DƯƠNG
BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Cẩm Giàng, ngày 25 - 03 - 2013
 

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TRÌNH KHU VƯỜN HSSV
 
          Thực hiện Kế hoạch ngày 24/12/2012 của BCH Hội sinh viên về các hoạt động chào mừng ngày Truyền thống HSSV và lập thành tích hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trương. Hội sinh viên trường đã hoàn thành Công trình vườn cây HSSV, nay báo cáo như sau:
1. Một số thay đổi so với kế hoạch:
          - Diện tích được mở rộng: từ 1 lô đất trước nhà 8 tấng (≈ 200m2), được mở rộng ra toàn bộ các các lô đất trống giữa nhà học 8 tầng và 5 tầng (> 700m2)
          - Tên Vườn cây -> Khu vườn Hội HSSV: kiến trúc thay đổi phù hợp hơn
          - Số lượng, chủng loại cây được điều chỉnh: phong phú, đa dạng hơn.
2. Nguồn lực huy động:
          - Thời gian thực hiện: từ 25/12/2012 - 10/3/2013 (trồng xong)
          - Nhân lực, ước tính  ≈ 300 ngày công, chủ yếu là Đội tình nguyện Xứ thanh, ngoài ra còn có HSSV các lớp ...
          - Tài chính:
                   + Khối HSSV đóng góp:                    19.602.000đ
                   + Khối CB - GV - CNV tham gia:          4.500.000đ
                   + Nhà trường hỗ trợ:                              3.488.000đ                
                                      Tổng:                                      27.590.000đ
3. Kết quả đạt được:
          Trong 2 tháng thực hiện, Hội HSSV đã cải tạo > 700m2  khu nền nhà cũ - công trường xây dựng với nhiều bê tông, tường xây, gạch, đá ... phế liệu ... thành Khu vườn đẹp, thiết kế hợp lý với:
Stt Tài sản Kích thước Số lượng
1 Xà cừ ≥ Ф 15 04 cây
2 Sung ≥ Ф 40 02 cây
3 Hoàng yến Ф 6-7 02 cây
4 Ngọc lan ≥ Ф 5 02 cây
5 Ngâu
Đã cắt, dầy, đẹp
70 x 80
90 x 100
110 x 120
08 cây
10 cây
10 cây
6 Sơn tùng
Dăm dầy, đẹp
80 cm
100 cm
02 cây
04 cây
7 Đại trắng 120 cm 04 cây
8 Vàng anh đường viền 15-20 cm 350 cây
9 Vàng anh trưởng thành 150 cm 2 khóm
10 Chuỗi ngọc 10 - 15 cm 2500 cây
11 Cỏ nền cỏ tre 700 kg
12 Đào thế / đào Sơn la ≥ Ф 5 02 cây
13 Ghế đá galitô 1.2m 02 chiếc
14 Bảng tên: hình chim bồ câu + ngọn lửa (biểu tượng Hội SV); công nghệ galitô, cao 2.2m, rộng 1.2m, dầy 7cm, khắc tên các Lớp tham gia ... 01
 
4. Đánh giá chung:
          - Khu vườn hoành thành đúng mục đích, yêu cầu đặt ra; chất lượng và hiệu quả vượt Kế hoạch ban đầu
          - Khu vườn khang trang, thiết kế hợp lý, có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt
          - Đây xứng đáng là Công trình HSSV: thể hiện tinh thần xây dựng -  đoàn kết - sáng tạo  ... của HSSV trong các hoạt động nói chúng và hoạt động vì môi trường bền vững xanh - sạch - đẹp nói riêng.
          - Tuy nhiên, còn một số lớp, một số HSSV và đơn vị của Nhà trường, trong đó có những tổ chức đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động Hội và hoạt động của Nhà trương chưa tích cực tham gia, không tham gia Công trình có ý nghĩa này.
5. Phương hướng:
          - Việc tiếp tục chăm sóc, phát triển Khu vườn là hoạt động thường xuyên của Hội HSSV
          - Kính đề nghị Nhà trường và các đơn vị tạo kiện, giúp đỡ Hội sinh viên trong việc chăm sóc, phát triển vườn cây và các hoạt động thiết thực khác của Hội./.BÁO CÁO KẾT QUẢ THU - CHI
CÔNG TRÌNH KHU VƯỜN HỌC SINH - SINH VIÊN
I. Thu:
                   - Khối HSSV:                           19.602.000
                   - Khối CB - GV - CNV:              4.500.000
                             Tổng:                              24.102.000
II. Chi:
          Trong 2 tháng thực hiện, Hội HSSV đã cải tạo > 700m2  khu nền nhà cũ - công trường xây dựng (nhiều bê tông, tường xây, gạch, đá ... phế liệu ...) thành Khu vườn đẹp, thiết kế hợp lý với: 04 cây xà cừ Ф15-18, 02 cây sung Ф35-40, 02 cây kim hoàng yến Ф7, 02 cây ngọc lan Ф5, 28 cây ngâu và 06 cây tùng loại đẹp, 2500 cây chuỗi ngọc, 350 cây anh vàng, 07 tạ cọ, 04 cây đại, bảng lưu niệm bằng đá galitô, 02 ghế đá ....
 

TT Nội dung Số tiền
1 Mua cây: (các loại cây kể trên) 19.500.000
2 Bảng lưu niệm: hình chim bồ câu, cao 2.2m, rông 1.2m, dầy 7cm, chất liệu đá galitô 2.500.000
3 Thuê xe (cẩu tự hành) vận chuyển cây và di chuyển cây trong khuôn viên trường 3.000.000
4 Nguyên vật liệu và các dụng cụ
- 1 bao xi măng, 1 khối cát vàng, cuốc, xẻng, găng tay ....
- Bổ sung 01 xe otô đất phù sa
 
580.000
 
900.000
5 Hậu cần: (trong 2 tháng)
- Nước uống hàng ngày:
- Ăn tối (12-15 người làm đến 21h)
     + Ngày 04/3
     + Ngày 05/3
     + Ngày 06/3
 
90.000
 
530.000
260.000
230.000
Tổng 27.590.000
 
III. So sánh thu chi và phương án giải quyết
1. So sánh thu - chi:
                   - Chi:          27.590.000đ
                   - Thu:                    24.102.000đ
                   - Thiếu:         3.488.000đ
2. Phương án giải quyết
          Đề nghị Nhà trường hỗ trợ số tiền còn thiếu: 3.488.000đ
(Đã được giải quyết)
                                                                             TM. BCH HỘI SV TRƯỜNG
                                                                             CHỦ TỊCH
                                                                   Nguyễn Tác Lũy
 

HỘI SINH VIÊN TỈNH HẢI DƯƠNG
BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Cẩm Giàng, ngày 25 - 03 - 2013
 
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN THAM GIA
ĐÓNG GÓP CHO CÔNG TRÌNH VƯỜN CÂY HSSV
 
I. KHỐI HSSV TRONG  TRƯỜNG
 

Stt  
Lớp
Sĩ số tham gia Đóng góp
(VNĐ)
 
Ghi chú
  LKT6 68/68 780.000 Vượt định mức (đạt 114.7%)
  TF9 67/67 692.000 Vượt định mức (đạt 103.3%)
  QK9 31/31 320.000 Vượt định mức (đạt 103.2%)
  TF7B 39/39 400.000 Vượt định mức (đạt 102.6%)
  TF7A 44 440.000 Đạt 100%
  TF8A 54/54 540.000 Đạt 100%
  TF8B 60/60 600.000 Đạt 100%
  KT7C 43/43 430.000 Đạt 100%
  KT7D 46/46 460.000 Đạt 100%
  KT8A 63/63 630.000 Đạt 100%
  KT8B 55/55 550.000 Đạt 100%
  KT9 40/40 400.000 Đạt 100%
  VH7 25/25 250.000 Đạt 100%
  VH8 27/27 270.000 Đạt 100%
  VH9+ET9 28/28 280.000 Đạt 100%
  ET7 18/18 180.000 Đạt 100%
  ET8 10/10 100.000 Đạt 100%
  QK7A 33/33 330.000 Đạt 100%
  QK7B 40/40 400.000 Đạt 100%
  QH7 41/41 410.000 Đạt 100%
  QK8 43/43 430.000 Đạt 100%
  QT8 20/20 200.000 Đạt 100%
  LQA6 37/37 370.000 Đạt 100%
  LQA7 64/64 640.000 Đạt 100%
  LQA8 49/49 490.000 Đạt 100%
  AK26 50/50 500.000 Đạt 100%
  AK25 40/60 400.000 Đạt 66.7%
  LT18 9/31 90.000 Đạt 29%
  LT20 58/76 580.000 Đạt 76.3%
  LKT7+K28 45/45 450.000 Đạt 100%
  LKT8 15/15 150.000 Đạt 100%
  LK19 8/8 80.000 Đạt 100%
  LQA5A 37 370.000 Thực tập,  hứa đóng sau
  LQA5B 42 420.000 Thực tập, hứa đóng sau
  LKT5A 56 560.000 Thực tập,  hứa đóng sau
  KT7A 65 650.000 Thực tập, hứa đóng sau
  KT7B 66 660.000 Thực tập, hứa đóng sau
  LKT5B     Thực tập, không tham gia
  LT19     Không tham gia
 
Tổng 1
 
15.482.000
ứng trước 2.660.000đ cho sinh viên đi thực tập chưa đóng
 
 
II. KHỐI HSSV NGOÀI TRƯỜNG
 

TT Lớp Sĩ số Đóng góp (vnđ) Ghi chú
1 LCF41C
 
38 1.000.000 - Ở Ứng Hòa - Hà Nội
- Do cô Hoa chuyển về
2 LKT6B
 
24 480.000 - Ở TP Vinh
- Do thầy Trần Tuấn Anh chuyển về
3 LKT6C
 
41 820.000 - Ở Hạ Long - Quảng Ninh
- Do thầy Đinh Trí Dũng chuyển về
4 LKT5E 41 820.000 - Ở Hạ Long - Quảng Ninh
- Do Thầy Tỏa chuyển về
5 LKT7C 55 1.000.000 - Ở Hạ Long - Quảng Ninh
- Do thầy Tỏa chuyển về
Tổng 2 4.120.000  
 
 
 
III. CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG
 

 
Stt
 
Đơn vị
Ủng hộ (vnđ)  
Ghi chú
1 Phòng Tài chính - KT 500.000  Tặng thêm 1 ghế đá
2 Phòng quản lý HSSV 500.000  
3 Phòng Khoa học CN & QHQT 100.000  
4 Phòng Thanh tra 200.000  
5 Xưởng trường  
200.000
 
6 Trung tâm thư việnThư viện  
7 Phòng Tổ chức - Hành chính 500.000  
8 Phòng Quản trị đời sống 500.000  
9 Khoa Kỹ thuật CB SPAU 300.000  
10 Khoa Khoa học cơ bản 300.000  
11 Khoa Ngoại ngữ 300.000  
12 Khoa Quản Trị KD 500.000  
13 Khoa Lý luận chính trị-TDTT 300.000  
14 Công đoàn cơ sở 300.000  
15 Đoàn Thanh niên trường    
16 Phòng Đào tạo    
17 Khoa Tài chính - KT    
Tổng 3 4.500.000  
 
 
IV. MỘT SỐ TẬP THỂ, CÁ NHÂN KHÁC
 

Stt Tập thể / cá nhân Ủng hộ
1 Hội sinh viên Nam Định 01 ghế đá = 580.000đ
2 Gia đình thầy Thao 01 cây đào thế
3 Gia đình thầy Thoan - cô Hòa 01 cây đào Sơn La
4 Thầy Nguyễn Văn Tuyển 02 khóm cây Anh vàng trưởng thành
 
                   
          Tổng số tiền quyên góp được:
                   - Khối HSSV:                           19.602.000
                   - Khối CB - GV - CNV:              4.500.000
                             Tổng thu:                       24.102.000
 
          Xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, đóng góp, ủng hộ và giúp đỡ của các Tập thể, đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường!

 
 

                  
                   
TM. BCH HỘI SV TRƯỜNG
CHỦ TỊCH  
 
 
Nguyễn Tác Lũy
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
Điện thoại: 0220-3786476, Fax: 0220-3786878

Xem bản: Desktop | Mobile
ga gối,đệm giá rẻ,chăn ga gối giá rẻ,nệm giá rẻ,chăn ga gối,chăn ga gối tại hà nội,ga gối tại hà nội,ga gối đẹp,ga gối hàn quốc,ga gối đẹp tại hà nội,ga gối đẹp tại hồ chí minh,mua ga gối tại hà nội,mua ga gối tại hồ chí minh,chăn ga gối cao cấp,chăn ga gối nhập khẩu,gối ôm,ga đệm giá rẻ