Menu chính

Đăng nhập

QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Thứ năm - 04/10/2012 22:56
QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Căn cứ vào các quyết định khen thưởng và kỷ luật của trường. Ban giám hiệu quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích cao trong năm học 2011-2012.
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
 
Số :337./QĐ – KSDL
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hải Dương,  ngày 05 tháng 10 năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thi đua học kỳ II, năm học 2011-2012

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-TCCB ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 294/2004/QĐ-BTM ngày 09 tháng 03 năm 2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;
Căn cứ Điều 18 chương V “Thi đua, khen thưởng và kỷ luật” Quyết định số 42/QĐBGD-ĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng của HSSV trong học kỳ II, năm học 2011-2012;
Xét đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường họp ngày 20 tháng 9 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua học kỳ II năm học 2011-2012 cho: 09 tập thể đạt “Lớp HSSV tiên tiến”, 17 HSSV đạt DHTĐ giỏi; 343 HSSV đạt DHTĐ khá. Công nhận DHTĐ năm học cho: 04 tập thể đạt “Lớp HSSV tiên tiến”, 10 HSSV đạt DHTĐ giỏi, 259 HSSV đạt DHTĐ khá (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Những tập thể, cá nhân có tên trong danh sách được khen thưởng:
- Tập thể đạt danh hiệu “Lớp HSSV tiên tiến” năm học thưởng: 300.000đ
- Cá nhân đạt DHTĐ giỏi năm học được tặng giấy khen và thưởng: 200.000đ
- Cá nhân đạt DHTĐ khá năm học thưởng: 50.000đ
Điều 3. Các Ông (Bà): Trưởng phòng Quản lý HSSV, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, các lớp HSSV và những cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 
Nơi nhận:
-Bộ Công thương;
-Như điều 3 (thi hành);
-Lưu: VT, QLHSSV.
KT. PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Văn Hà
 
DOWNLOAD CÁC QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG, DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ
TẠI ĐÂY

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
Điện thoại: 0220-3786476, Fax: 0220-3786878

Xem bản: Desktop | Mobile
ga gối,đệm giá rẻ,chăn ga gối giá rẻ,nệm giá rẻ,chăn ga gối,chăn ga gối tại hà nội,ga gối tại hà nội,ga gối đẹp,ga gối hàn quốc,ga gối đẹp tại hà nội,ga gối đẹp tại hồ chí minh,mua ga gối tại hà nội,mua ga gối tại hồ chí minh,chăn ga gối cao cấp,chăn ga gối nhập khẩu,gối ôm,ga đệm giá rẻ