Menu chính

Đăng nhập

CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2016

Thứ ba - 07/06/2016 21:11
CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2016

CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch;


BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 01/QĐ-DLTM                                                                                     Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2016
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
của Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI

 
Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH, ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2367/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch thành Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại;
Căn cứ công văn số 482/DLTM-ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại về việc chuyển đổi ngành đào tạo TCCN;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Công bố chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề của trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại.
Điều 2. Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại cam kết với các cấp quản lý, với người học và với xã hội về thực hiện chuẩn đầu ra đã công bố.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng, khoa; các đơn vị liên quan; cán bộ quản lý, giảng viên, học sinh – sinh viên thuộc đối tượng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ GD&ĐT, Bộ Công Thương (Để báo cáo)
- Lưu VT, KHCN

HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 

TẢI VỀ
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
Điện thoại: 0220-3786476, Fax: 0220-3786878

Xem bản: Desktop | Mobile
ga gối,đệm giá rẻ,chăn ga gối giá rẻ,nệm giá rẻ,chăn ga gối,chăn ga gối tại hà nội,ga gối tại hà nội,ga gối đẹp,ga gối hàn quốc,ga gối đẹp tại hà nội,ga gối đẹp tại hồ chí minh,mua ga gối tại hà nội,mua ga gối tại hồ chí minh,chăn ga gối cao cấp,chăn ga gối nhập khẩu,gối ôm,ga đệm giá rẻ