Menu chính

Đăng nhập

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2015-2020

Thứ sáu - 05/06/2015 03:58
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2015-2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2015-2020

Trong 01 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất cao với các nội dung trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2010 – 2015.


ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
(Đ/c Bùi Quý Thao, Đ/c Nguyễn Văn Hà và Đ/c Phạm Thị Nguyệt)Đại hội Đảng bộ Trường cao đẳng Du lịch và Thương mại lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra vào ngày 04/6/2015 tại hội trường Trung tâm với sự tham gia của 74/75 đảng viên trong Đảng bộ.
Về dự, chỉ đạo và động viên đại hội có Đồng chí Trịnh Ngọc Thành – Phó Bí thư huyển ủy Cẩm Giàng, các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của huyện ủy Cẩm Giàng.
Trong 01 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất cao với các nội dung trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Bằng tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu chọn ra Ban Chấp hành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 7 đồng chí có tên sau đây:


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020
 
1. Đồng chí Bùi Quý Thao                    - Bí thư (Hiệu trưởng)
2. Đồng chí Phạm Thị Nguyệt             - Phó Bí thư (Phó hiệu trưởng)
3. 
Đồng chí Phạm Tuấn Dũng            - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng (Phó Hiệu trưởng)
4. 
Đồng chí Nguyễn Văn Hà                - Ủy viên, phụ trách công tác Tài chính và trật tự trị an (Phó Hiệu trưởng)
5. Đồng chí Vũ Minh Hiệp                    - 
Ủy viên, phụ trách công tác Công đoàn (TP Khoa học CN và QHQT)
6. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng           - Ủy viên, phụ trách công tác Tuyên giáo (Phụ trách Khoa LLCT)
7. Đồng chí Phạm Thị Nhạn                - 
Ủy viên, phụ trách công tác Đoàn TN (Trưởng khoa KHCB)ĐỒNG CHÍ TRỊNH NGỌC THÀNH CÙNG CÁC ĐẠI BIỂU TẶNG HOA CHÚC MỪNG BCH ĐẢNG ỦY MỚI, NHIỆM KỲ 2015-2020

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và được 100% đảng viên tham dự tán thành với nội dung cụ thể như sau:
 
1.     Thông qua báo cáo chính trị với những nội dung cơ bản sau đây.
1.1. Về đánh giá kết quả chỉ đạo lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010-2015
Đảng bộ luôn coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên quán triệt, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; nói viết và làm theo đúng chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nhất là Nghị quyết TW 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”;  Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về  “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về " Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...
Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh hàng năm, công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ và nghiên cứu khoa học, công tác xây dựng cơ sở vật chất và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và HSSV. Trong nhiệm kỳ qua đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi hình thức đào tạo niên chế sang hệ thống tín chí, từ đó chỉ đạo biên soạn mới, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung 50 chương trình đào tạo các hệ; biên soạn 27 giáo trình, 271 đề cương chi tiết học phần, 47 đề cương bài giảng, bài giảng điện tử, 45 đề cương ôn thi tốt nghiệp hệ cao đẳng ... Chỉ đạo duy trì nền nếp có hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt, học tốt- công tác tốt trong toàn trường; chỉ đạo tổ chức Hội giảng, Hội thi; trong nhiệm kỳ có 148 lượt giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường trong đó tỉ lệ đạt khá, giỏi gần 97%; có 10 lượt giáo viên tham gia Hội giảng cấp tỉnh, 1 cấp Quốc gia, trong đó 1 giải Nhì toàn quốc, 1 giải Nhất, 3 giải Nhì cấp tỉnh, số còn lại đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp tính; có 329 lượt HSSV tham dự hội thi tay nghề giỏi cấp trường, trong đó số đạt khá, giỏi chiếm trên 90%; có 12 HSSV tham gia và đạt giải cao trong Hội thi tay nghề giỏi cấp Bộ, trong đó 06 giải Nhất, 05 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích; 11 em được chọn  cử tham gia Hội thi tay nghề giỏi cấp Quốc gia trong đó 8 em đạt khuyến khích, số còn lại đều được công nhận đạt tay nghề giỏi cấp quốc gia. Kết quả đào tạo cụ thể như sau: Tỉ lệ HSSV xếp loại RL tốt trở lên 12.54%, khá 69.32%, trung bình 15.32%, yếu, kém 2.82% . Tỉ lệ HSSV được học tiếp đạt 98.7 %, trong đó xếp loại học lực giỏi đạt 1.35%, loại khá đạt 69.9%, loại trung bình khá đạt 14.4%, loại trung bình 13.35 %, loại yếu  1%. Tỉ lệ HSSV đỗ tốt nghiệp đạt 95.5 %, trong đó loại giỏi 1.8%, loại Khá  67.3%, loại trung bình khá 19.9%, loại trung bình 11%. Hầu hết HSSV tốt nghiệp đều có việc làm.
Đảng bộ luôn quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh; thực hiện tốt Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về " Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đưa các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào các kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tạo những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết, thống nhất cao ở từng chi bộ và cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng  của chi bộ, đảng bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt vai trò động viên thu hút đoàn viên vào các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo hàng năm của nhà trường.  
Hàng năm Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Trường có 4 năm đạt TSVM trong đó có 02 năm đạt TSVM tiêu biểu được Huyện ủy Cẩm Giàng, Tỉnh ủy Hải Dương khen thưởng. Nhà trường có 3 năm được Bộ Công Thương tặng Bằng khen; 01 năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2013 Nhà trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên liên tục được Công đoàn cấp trên, Tỉnh đoàn Hải Dương và Trung ương đoàn khen thưởng.
Bên cạnh thành tích đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục:
+ Cần tìm ra những biện pháp đột phá  trong công tác tuyển sinh để công tác này ngày càng ổn định vững chắc và phát triển.
+ Giáo trình bài giảng lưu hành nội bộ tuy đã được bổ sung nhưng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu cho HSSV.
+ Tỉ lệ cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ đã được nâng lên, tuy nhiên vẫn còn thấp so với yêu cầu; số ít cán bộ, giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề, chưa có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, còn lợi dụng vị trí làm việc để thu lợi cho cá nhân dẫn đến bị kỷ luật.
+ Trong sinh hoạt, hội họp cán bộ, đảng viên, quần chúng chưa có nhiều ý kiến tham gia đóng góp; có lúc, có nơi có biểu hiện chưa thực sự đoàn kết; việc ghi chép Nghị quyết sinh hoạt của số ít chi bộ còn sơ sài; công tác tự kiểm tra, giám sát của số ít chi bộ chưa được thường xuyên, chưa sâu.
 + Tính trung bình chủ nghĩa, lười học còn phổ biến trong HSSV. Việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lòng yêu ngành, yêu nghề cho HSSV đã được quan tâm nhưng chưa được nhiều, chưa thường xuyên.
+ Việc đầu tư mua sắm và sử dụng thiết bị dụng cụ cần hiệu quả hơn.

1.2. Về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020
* Mục tiêu chung:
          Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể, huy động mọi nguồn lực xây dựng nhà trường phát triển một cách bền vững, khẳng định thương hiệu, uy tín của trường phù hợp với xu thế phát triển giáo dục, đào tạo hiện nay góp phần đào tạo nguồn nhân lực Du lịch có chất lượng cho địa phương, đất nước và khu vực. 
* Nhiệm vụ:
- Chỉ đạo chính quyền hàng năm tuyển được ít nhất 500 chỉ tiêu chính quy; ngoài ra tăng cường tìm kiếm nguồn tuyển đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.
- Tiếp tục duy trì và mở rộng liên kết đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.
- Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, trong đó tập trung ưu tiên phát triển mạnh cả về số và chất lượng các ngành nghề có thế mạnh.
- Tiếp tục tập trung đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; nâng tỷ lệ cán bộ, viên chức có trình độ sau đại học lên 60% (70 người) trong đó có 03-05 cán bộ, giáo viên tham gia NCS, số giáo viên có trình độ sau đại học đạt 90% trở lên.Phấn đấu trên 95% giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy; 100% có chứng chỉ sư phạm theo quy định; 100% giáo viên ngoại ngữ có trình độ C1 Châu Âu; trên  60% giáo viên có trình độ Ngoại ngữ B1 Châu Âu.
- Hàng năm duy trì nền nếp việc tổ chức hội giảng, hội thi cấp trường, bồi dưỡng để luôn có giáo viên tham gia hội thi các cấp và HSSV tham gia hội thi cấp ngành, quốc gia.
+ Thực hiện xây dựng và tổ chức đánh giá chất lượng sau đào tạo, công bố công khai chuẩn đầu ra và cam kết chất lượng đào tạo.
- Đẩy mạnh công tác NCKH trong cán bộ, giáo viên; phấn đấu hàng năm có 25-30 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, trong nhiệm kỳ có 2-3 đề tài nghiên cứu cấp Bộ; đối với giáo viên trong năm học phải có đề tài nghiên cứu hoặc tham gia viết ít nhất một bài đăng trên báo, tạp chí; đối với sinh viên hệ Cao đẳng giao nhiệm vụ nghiên cứu các chuyên đề theo nhóm về ngành, lĩnh vực các em theo học.  
- Tăng cường đầu tư CSVC phục vụ giảng dạy học tập theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Cải tạo một số hạng mục công trình đã xuống cấp bằng nguồn vốn được cấp và nguồn thu tại trường như khu nhà làm việc của khối cán bộ, khu nhà bảo vệ, cổng trường; sửa chữa nhỏ tài sản cố định trong trường. Tăng cường số đầu sách, báo, tạp chí, số đầu sách khoa học phục vụ công tác học tập, NCKH.
          - Từng bước tiếp cận phương thức đào tạo tiên tiến trên thế giới và khu vực; phấn đấu thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực của người học; tranh thủ mọi điều kiện để thực hiện hợp tác quốc tế trong đào tạo.
- Quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục:
          + Phấn đấu tỷ lệ HSSV được học tiếp đạt 97-99%, trong đó xếp loại học lực khá, giỏi trên 70%; tỷ lệ HSSV xếp loại rèn luyện khá tốt trở lên đạt trên 80%, hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ HSSV xếp loại học tập, rèn luyện yếu, kém; tỷ lệ HSSV đỗ tốt nghiệp đạt 95% trở lên, trong đó trên 65% đạt khá, giỏi; hầu hết HSSV tốt nghiệp đều có việc làm; số tập thể HSSV đạt danh hiệu lớp tiên tiến đạt trên 8%. Hạn chế thấp nhất HSSV bị kỷ luật, không có HSSV vi phạm pháp luật.
          + Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các ngân hàng đề thi; tiếp tục rà soát đánh giá trong theo quy định tiến tới thực hiện đánh giá ngoài vào năm 2018.
         + Hàng năm thực hiện công khai chuẩn đầu ra và cam kết chất lượng đào tạo 
- Quan tâm, ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBVC, HSSV.  Phấn đấu duy trì tiền thu nhập ngoài lương cho người lao động tính trung bình ở mức 0,35-0,4 lần lương, phụ cấp chức vụ 
- Tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, từ thiện đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chiến tranh; xây dựng các quỹ tình nghĩa, quỹ khuyến học giúp đỡ HSSV nghèo vượt khó học tập.
- Lãnh đạo xây dựng nhà trường ổn định và phát triển; phấn đấu xây dựng Nhà trường đạt tập thể LĐXS được Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, cờ thi đua; hàng năm có từ 95% cán bộ viên chức đạt LĐTT, trong đó 20-25% đạt CSTĐ cấp cơ sở, có cá nhân được khen cao.
- Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ. Phấn đấu các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên luôn đạt VMXS được Công đoàn cấp trên và Trung ương đoàn tặng Bằng khen.   
- Phấn đấu hàng năm phát triển từ 5-7 đảng viên mới trong đó có đảng viên HSSV, chuyển đảng chính thức cho 100% đảng viên dự bị theo quy định; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15-17% đảng viên HTXS nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách hoặc bị kỷ luật; 100% chi bộ đạt TSVM; Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu được Huyện ủy, Tỉnh ủy khen thưởng. 
* Biện pháp thực hiện:
-  Coi trọng và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, viên chức và HSSV thông qua các phương tiện thông tin nội bộ và thông qua các đợt học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
          -  Tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp kịp thời; xây dựng chương trình hành động và nghiêm túc trong tổ chức thực hiện. phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ, của nhà trường. 
-. Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng năm phù hợp với điều kiện cụ thể của Đảng bộ, của nhà trường, tổ chức thực hiện nghiêm túc có kiểm tra giám sát, đánh giá sơ, tổng kết.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 03-CT/TW và các cuộc vận động lớn của ngành. 
- Duy trì và tổ chức tốt phong trào thi đua giảng dạy - học tập - công tác; kịp thời động viên, khuyến khích nêu gương người tốt, việc tốt
-  Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị nhà trường, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.
- Tranh thủ sự lãnh đạo, quan tâm giúp đỡ của Huyện uỷ Cẩm Giàng, của Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề, Đảng bộ, nhân dân thị trấn Lai Cách và các đơn vị bạn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.  

3. Đại hội giao cho Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXVI cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội, xây dựng thành chương trình hành động, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua.

4.  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, khắc phục mội khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực học tập, công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra./.                                                                
                              

BAN TT-TT
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
Điện thoại: 0220-3786476, Fax: 0220-3786878

Xem bản: Desktop | Mobile
ga gối,đệm giá rẻ,chăn ga gối giá rẻ,nệm giá rẻ,chăn ga gối,chăn ga gối tại hà nội,ga gối tại hà nội,ga gối đẹp,ga gối hàn quốc,ga gối đẹp tại hà nội,ga gối đẹp tại hồ chí minh,mua ga gối tại hà nội,mua ga gối tại hồ chí minh,chăn ga gối cao cấp,chăn ga gối nhập khẩu,gối ôm,ga đệm giá rẻ