Menu chính

Đăng nhập

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI SKCT NĂM HỌC 2016-2017

Thứ tư - 26/07/2017 00:22
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI SKCT NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI SKCT NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại Sáng kiến cải tiến năm học 2016 – 2017 của Hội đồng khoa học ngày 30 tháng 6 năm 2017;BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI

Số: 306 /QĐ-DLTM-KHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hải Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2017


 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học
 
          Căn cứ Quyết định số 2367/QĐ-BGDĐT- TCCB ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch thành Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại;
          Căn cứ Quyết định số 5244/QĐ-BCT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại;
          Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại Sáng kiến cải tiến năm học 2016 – 2017 của Hội đồng khoa học ngày 30 tháng 6 năm 2017;
          Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Nghiệm thu 24 đề tài nghiên cứu khoa học của 24 cán bộ công nhân viên chức trong năm học 2016 - 2017 (có danh sách và tên các đề tài được xếp loại kèm theo)

          Điều 2. Các ông bà có đề tài được nghiệm thu được hưởng mọi quyền lợi theo qui định hiện hành.

          Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế, Trưởng phòng TCHC, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ CT (Vụ TCCB để báo cáo)
- Như điều 3
- Lưu VT, KHCN
HIỆU TRƯỞNG – CHỦ TỊCH HĐKH


TẢI VỀ DANH SÁCH ĐỀ TÀI VÀ TÊN ĐỀ TÀI
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương
Điện thoại: 0220-3786476, Fax: 0220-3786878

Xem bản: Desktop | Mobile
ga gối,đệm giá rẻ,chăn ga gối giá rẻ,nệm giá rẻ,chăn ga gối,chăn ga gối tại hà nội,ga gối tại hà nội,ga gối đẹp,ga gối hàn quốc,ga gối đẹp tại hà nội,ga gối đẹp tại hồ chí minh,mua ga gối tại hà nội,mua ga gối tại hồ chí minh,chăn ga gối cao cấp,chăn ga gối nhập khẩu,gối ôm,ga đệm giá rẻ